COVID 19
Vyjádření MŠMT k výuce v ZUŠ od 1. září 2021

Dle legislativního vyjádření nejsou žáci ZUŠ povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním.

Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve společných prostorách).

____________________________________________________________________

30 let Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem
 
V roce 2020 oslavila Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem 30 let od svého vzniku. Svou činnost zahájila v roce 1990, kdy se oddělila od Základní umělecké školy ve Frýdlantu a stala se samostatnou vzdělávací organizací. O vznik a další rozvoj školy se významně zasloužila zejména paní Miroslava Maděrová, která také v letech 1990 – 2004 působila jako ředitelka školy. 
V současnosti nabízíme nejen novoměstským dětem, ale i dětem z blízkého okolí vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném. V hudebním oboru mohou žáci studovat hru na klavír, housle, kytaru, příčnou i zobcovou flétnu a získané muzikantské dovednosti dále rozvíjet ve flétnovém komorním souboru nebo v instrumentálním souboru Hrajeto. Zájemci o zpěv mají možnost navštěvovat pěvecký soubor Podsmrkáček. Výtvarný obor dává žákům prostor k osobitému výtvarnému vyjadřování prostřednictvím kresby, malby, grafiky, prostorové a akční tvorby. V obou uměleckých oborech se úspěšně zapojujeme do různých soutěží a přehlídek. Řadu kulturních akcí v Novém Městě také pořádáme. Žáky připravujeme jak k dalšímu studiu na středních uměleckých a pedagogických školách, tak pro amatérskou uměleckou činnost. 
Mezi nejúspěšnější bývalé žáky naší základní umělecké školy patří Marcela Steffanová, Aneta Juklíčková, Michaela Rosenbergerová, Katharina Heyda, Nikola Kosová, Adéla Pelikánová, Karolína Hoová a Antonín Kolář. Všichni vystudovali nebo studují střední či vysoké umělecké školy a jsou velice úspěšní ve světě umění. Máme také celou řadu absolventů, kteří se věnují pedagogické profesi v mateřských, základních, středních i na vysokých školách. Velice nás těší, že někteří bývalí žáci se stali členy hudebních skupin či pěveckých souborů a hudba se jim stala životním koníčkem.
Bohužel situace posledních dvou let nám neumožnila uspořádat výroční koncert, kde bych ráda pozdravila nejen naše úspěšné žáky, ale také poděkovala učitelům, kteří na naší škole dlouhodobě působili. Ráda bych připomněla zejména paní učitelky Himmelovou Annemarie, Jarošovou Soňu, Jelínkovou Irenu, Svobodovou Evu a pány učitele Havránka Jaroslava a Himmela Eduarda.
Děkuji i současným vyučujícím, žákům, rodičům za příjemnou a přátelskou atmosféru v naší základní umělecké škole. Dále všem organizacím a spolkům za spolupráci, sponzorům za jejich finanční i věcné dary. Poděkování patří i zřizovateli za podporu základního uměleckého vzdělávání v Novém Městě pod Smrkem.
 
Základní umělecké škole přeji i do dalších let nadšené a profesionální pedagogy, šikovné žáky, úspěšné absolventy a spokojené rodiče.
 
Martina Funtánová, ředitelka školy
 
 

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem má již několikaletou tradici. Svou činnost zahájila v listopadu roku 1990, kdy se oddělila od Základní umělecké školy ve Frýdlantu a stala se tak samostatnou vzdělávací organizací. Zejména novoměstským dětem, ale také dětem z blízkého okolí poskytuje vzdělávání
v hudebním a výtvarném oboru.

________________________________________________________________________________

Aktuality

Podzimní prázdniny
Ve dnech 27. - 29. října se nevyučuje.
 
 
 

Koncerty, výstavy, akce....

Srdečně Vás zveme na
 
Výstavu prací žáků výtvarného oboru